Ponúkame skúseného zvukára

Ponúkame zvukára, ktorý neovláda iba techniku ale má dlhoročné skúsenosti s hudobnou produkciou, prácou v štúdiu a hudobnými aranžmánmi pre hudobné zoskupenia.

Dlhé roky vystupoval ako hudobník a venuje sa hudobnej tvorbe.
Rovnako poskytuje poradenstvo hudobníkom ohľadom hudobníckej techniky pre akustické, elektroakustické a elektrické nástroje.

V neposlednom rade ponúkame aj skúsených pódiových zvukárov.

“ PRE NÁS JE INTERPRÉT A POSLUCHÁČ ČLEN NÁŠHO TÍMU – TVORÍME SPOLU “

Táto výsada nás posunula medzi známych umelcov na Slovensku a v zahraničí s ktorými máme veľmi dobré vzťahy.